Wie zijn wij?

Over Meet Your Mentor

Meet Your Mentor is opgezet met financiering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door:
vrijeuniversiteit-438x1302x.png

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) werkt samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden in de Taskforce The Future is Diversity. De Taskforce heeft als doel om op de drie universiteiten de effectieve in- en doorstroom van jongeren met een migratieachtergrond in het hoger onderwijs te bevorderen en de instroom op de arbeidsmarkt te verbeteren. In het eerste jaar richt het plaform ‘Meet Your Mentor’ zich op VU-studenten en in het tweede jaar wordt dat verbreed naar studenten van de Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden. De VU heeft dit programma ontwikkeld omdat mentoring een effectieve methode is gebleken om jongeren te empoweren en succesvol te integreren in de arbeidsmarkt. Onderzoekers van de VU (o.a. de onderzoeksgroep van Prof. Dr. Maurice Crul) hebben samen met ECHO, die als organisatie ruime expertise heeft op het gebied van mentoring, de mentormethodiek ontwikkeld voor het digitale platform en zij zullen het programma ook evalueren.
echo-logo-web.png

ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid.

ECHO is een non-profitorganisatie die zich richt op diversiteit en inclusie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. ECHO heeft jarenlange ervaring met mentorprogramma’s specifiek gericht op culturele diversiteit. Vanuit praktijkervaring en theoretische kaders heeft ECHO de vertaalslag gemaakt naar contentontwikkeling voor de digitale leeromgeving van Meet Your Mentor. Ga voor meer informatie naar www.echo-net.nl.
uva-logo-341x722x.jpg

Universiteit van Amsterdam

Een moderne, onderzoeksintensieve universiteit met een lange en rijke geschiedenis. We zijn de grootste universiteit van Nederland met het breedste opleidingsaanbod.
De UvA vindt veiligheid, diversiteit en inclusie belangrijk en neemt hierom deel aan Meet Your Mentor.

 

Meet Your Mentor is een digitaal mentoringplatform dat jongeren met een niet-westerse achtergrond ondersteunt in hun overgang naar de arbeidsmarkt. Ben jij student en op zoek naar een sparringpartner in jouw oriëntatie op een baan? Of ben je een ervaren professional die wil bijdragen aan diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt? Ontmoet elkaar, bespreek uitdagingen en kansen en ontdek jouw kracht als professional.